Thông tin tài khoản

Cash hiện có
0
Coin
0
Gói quà Xmas
50%
Pending Requests
18
Danh sách vật phẩm @
Lệnh Phân loại Tên vật phẩm Icon Giá (@) Thông tin vật phẩm
Lệnh Phân loại Tên vật phẩm Icon Giá (@) Thông tin vật phẩm
!mua 1 Đạo cụ Đại Thanh Sư Tử Hống (50) 135 Truyền tin toàn bộ máy chủ.Dùng lệnh /roar2 [ nội dung] để sử dụng
!mua 2 Đạo cụ Đại Thanh Sư Tử Hống (30) 75 Truyền tin toàn bộ máy chủ.Dùng lệnh /roar2 [ nội dung] để sử dụng
!mua 3 Đạo cụ Đại Thanh Sư Tử Hống (10) 30 Truyền tin toàn bộ máy chủ.Dùng lệnh /roar2 [ nội dung] để sử dụng
!mua 4 Đạo cụ Thổ Linh Phù (10) 55 Bùa chú đặc biệt có thể đưa trở về nơi chỉ định
!mua 5 Tăng sức mạnh Thổ Linh Phù (30) 100 Bùa chú đặc biệt có thể đưa trở về nơi chỉ định
!mua 6 Cường hóa Bùa nhân hoán (10) 70 Di chuyển nhanh đến vị trì của nhân vật cùng tổ đội. 10 lần sử dụng
!mua 7 Đạo cụ Bùa di chuyển môn phái (10) 70 Di chuyển nhanh đến vị trì của nhân vật cùng môn phái. Sử dụng lệnh: /housetransport [tên nhân vật]. 10 lần sử dụng
!mua 10 Đạo cụ Xuyên Châm Dẫn Tuyến 75 Sau khi sử dụng có thể thay đổi giới tính của y phục.Không bao gồm thuộc tính, cường hoá,..
!mua 11 Tăng sức mạnh Rương thời phong (30 ngày) (Khóa) 200 Mở rộng túi đồ thời hạn 30 ngày. Sau khi mua sẽ tự động sử dụng. Không thể giao dịch
!mua 12 Cường hóa Phúc vận phù (15%) 75 Làm tăng tỷ lệ thành công lên 15%
!mua 13 Cường hóa Phúc vận phù (25%) 150 Làm tăng tỷ lệ thành công lên 25%
!mua 14 Pet - thần thú Sức Phẩm Kỹ Thuật Phù (sơ cấp) 300 Trang sức cấp 60 trở lên khi gia công lần đầu tiên thì.xác xuất thành công là 100%.(nhưng từ cấp 2 trở lên thì không thể sử dụng)
!mua 15 Pet - thần thú Sức Phẩm Kỹ Thuật Phù (cao cấp) 1000 Trang sức cấp 60 trở lên khi gia công thành công.Thì ngẫu nhiên tăng 1 ~ 3 cấp.Khi thất bại thì đẳng cấp gia công trang sức bị giảm xuống 0,Nhưng trang sức không biến mất.
!mua 16 Pet - thần thú Chí Tôn Phù (30 Ngày) 1000 Tăng 5% cường hóa và 5% hợp thành.Có tác dụng hồi sinh tại chỗ khi bị quái vật tấn công,Khi chết không bị mát điểm kinh nghiệm.
!mua 17 Pet - thần thú Chí Tôn Phù (10 Ngày) 400 Có tác dụng hồi sinh tại chỗ khi bị quái vật tấn công,Khi chết không bị mát điểm kinh nghiệm. Tác dụng 10 ngày
!mua 18 Pet - thần thú Chí Tôn Phù (1 Ngày) 50 Có tác dụng hồi sinh tại chỗ khi bị quái vật tấn công,Khi chết không bị mát điểm kinh nghiệm. Tác dụng 1 ngày
!mua 19 Đạo cụ Ngưng thần châu (Địa) (5 triệu) (Khóa) 50 Khi đánh quái sẽ có thêm điểm kinh nghiệm lưu vào trong.Ấn chuột phải là có thể tu luyện Ngưng thần châu
!mua 20 Đạo cụ Ngưng thần châu (Địa) (10 triệu) (Khóa) 80 Khi đánh quái sẽ có thêm điểm kinh nghiệm lưu vào trong.Ấn chuột phải là có thể tu luyện Ngưng thần châu
!mua 21 Đạo cụ Ngưng thần châu (Địa) (30 triệu) (Khóa) 180 Khi đánh quái sẽ có thêm điểm kinh nghiệm lưu vào trong.Ấn chuột phải là có thể tu luyện Ngưng thần châu
!mua 22 Đạo cụ Ngưng thần châu (Địa) (50 triệu) (Khóa) 220 Khi đánh quái sẽ có thêm điểm kinh nghiệm lưu vào trong.Ấn chuột phải là có thể tu luyện Ngưng thần châu
!mua 26 Pet - thần thú Bạch Long Chỉ Thêu (24 giờ) 100 Tất cả khí công +3, tăng 20% kinh nghiệm
!mua 27 Pet - thần thú Hắc Long Chỉ Thêu (24 giờ) 100 Tăng 5% tấn công vũ khí, 10% kỹ năng sát thương,10% phòng thủ, 500 Hp, 300 Mp
!mua 28 Pet - thần thú Hiệu ứng áo choàng [Đấu] [Phẫn nộ] 600 Tấn công +5%, Sát thương võ công +10%, phòng thủ +10%, sinh mệnh +500, Nội công +300<br>Thời gian : 1 tháng
!mua 29 Pet - thần thú Hiệu ứng áo choàng [Nhiệt] [Hộ thể] 500 Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm +20%<br>Thời gian : 1 tháng
!mua 30 Pet - thần thú Hiệu ứng áo choàng [Chân] [Hỗn nguyên] 900 Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm +20%,Tấn công +5%, Sát thương võ công +10%, phòng thủ +10%, sinh mệnh +500, Nội công +300<br>Thời gian : 1 tháng
!mua 31 Pet - thần thú Hiệu ứng áo choàng [Chân-2] [Phục cừu] 1000 Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm +20%,Tấn công +5%, Sát thương võ công +10%, phòng thủ +10%, sinh mệnh +500, Nội công +300, Xác xuất nhận tiền +50%, may mắn cường hoá hợp thành +5%<br>Thời gian : 1 tháng
!mua 32 Pet - thần thú Hiệu ứng áo choàng [Thần] [Kỳ duyên] 500 Xác xuất nhận tiền +50%, may mắn cường hoá hợp thành +5%<br>Thời gian : 1 tháng
!mua 33 Thời trang Túi thần thú 1700 Cất giữ thần thú để giao dịch cho người khác.
!mua 34 Pet - thần thú Yêu Hóa Ma Võ (Tươi sống)(đ.biệt) 120 Tăng 40 điểm lực công kích, sức phòng ngự +40, lực công kích võ công 5%,điểm kinh nghiệm 10%, lực hút hồn tăng 10% trong 24 giờ
!mua 35 Pet - thần thú Bùa thúy ngọc (vũ khí) 600 Item này dùng để cường hóa vũ khí , nếu thất bại sẽ bị giảm cường hóa 2 mà không mất vật phẩm.
!mua 36 Pet - thần thú Bùa thúy ngọc (phòng ngự) 300 Item này dùng để cường hóa trang bị, nếu thất bại sẽ bị giảm cường hóa 2 mà không mất vật phẩm.
!mua 37 Đạo cụ Võ Công Bí Truyền Thư (Thám Hoa Hôn Pháp) 100 Học kỹ năng kết hôn (tấn công - tăng 10% khi party cùng người yêu), chuột phải để học, Alt-L sử dụng. Không thể giao dịch(Không hỗ trợ giao dịch qua nếu mua nhầm)
!mua 38 Đạo cụ Võ Công Bí Truyền Thư (Uyên Ương Nhất Thức) 100 Học kỹ năng kết hôn (hỗ trợ), chuột phải để học, Alt-L để sử dụng. Không thể giao dịch(Không hỗ trợ giao dịch qua nếu mua nhầm)
!mua 40 Cường hóa Chí tôn hoàn 75 Trong 2 giờ, tăng 11% tấn công, 13% phòng thủ, 13% công lực võ công, 11% phòng ngự võ công, 500 sinh lực
!mua 42 Cường hóa Hộp Áo Choàng Nữ 400 Nhận ngẫu nhiên 1 trong 6 áo nữ: Hắc Long - Ác Ma - Thiên Thần - Công Chúa - Tùng Lâm - Mai Lang
!mua 43 Cường hóa Hộp Áo Choàng Nam 400 Nhận ngẫu nhiên 1 trong 6 áo nam: Thần Chết - Hắc Long - Khoái Đả Toàn Phong - Thiên Thần - Ác Ma - Tùng Lâm
!mua 44 Cường hóa Trứng thú cưng (Heaven pet) 600 Đặt nó vào trong lòng ấp thú cưng để ấp. Không thể giao dịch / vứt bỏ / mua bán
!mua 54 Pet - thần thú Bùa đổi tên 1500 Bùa chú có thể thay đổi tên của mình, nhấn phím phải chuột thì có thể sử dụng được
!mua 56 Pet - thần thú Bồi nguyên đơn (Tiểu) 5 HP +300 trong 1 giờ
!mua 57 Pet - thần thú Bồi nguyên đơn (Trung) 10 HP +500 trong 1 giờ
!mua 58 Cường hóa Tiên dược cần công hoàn 10 Tác dụng +10% lực công kích trong 1 giờ
!mua 60 Cường hóa Tiên dược hộ thể hoàn 10 Tác dụng +10% def trong 1 giờ
!mua 61 Cường hóa Thái cực thần đơn 30 Tăng 15% dame, 15% def, 300 hp 300 mp trong 4 giờ
!mua 62 Cường hóa Tiên dược võ công hoàn 20 +10% công lực võ công trong 1 giờ
!mua 63 Pet - thần thú Tiên dược vô phòng hoàn 20 +10% uy lực phòng thủ trong 1 giờ
!mua 69 Thời trang Rương chứa Áo Choàng 999999 Túi chứa áo choàng (không có thời hạn)
!mua 71 Pet - thần thú Sâm ngàn năm 700 Tẩy toàn bộ khí công đã học
!mua 72 Đạo cụ Triệu hồi boss (nhỏ)(3) 800 Triệu hồi boss, sử dụng đươc 3 lần. Có thể ra boss cấp cao.
!mua 73 Đạo cụ Triệu hội boss (lớn)(7) 1500 Triệu hồi boss, sử dụng được 7 lần. Có thể ra boss cấp cao.
!mua 74 Thời trang Thẩm mỹ viện 300 Thay đổi ngoại hình nhân vật
!mua 76 Thời trang Trứng chuột 300 Bấm chuột phải để ấp trứng 30 phút đến 1h sẽ nở ra Pet
!mua 77 Thời trang Trứng chim ưng 300 Bấm chuột phải để ấp trứng 30 phút đến 1h sẽ nở ra Pet
!mua 78 Thời trang Trứng báo 300 Bấm chuột phải để ấp trứng 30 phút đến 1h sẽ nở ra Pet
!mua 79 Thời trang Trứng hổ 300 Bấm chuột phải để ấp trứng 30 phút đến 1h sẽ nở ra Pet
!mua 80 Cường hóa Lồng ấp Thần thú 200 Dùng để ấp thần thú: Rồng - Rùa - Rắn- Lang - Mèo
!mua 81 Cường hóa Lồng ấp Thần thú siêu tốc 200 Giảm thời gian ấy thần thú
!mua 82 Pet - thần thú Kim cang phù 200 Bảo toàn vũ khí khi cường hóa thất bại
!mua 83 Pet - thần thú Hàn ngọc phù 150 Bảo toàn trang bị khi cường hóa thất bại
!mua 84 Cường hóa Bùa hoàng ngọc (vũ khí) 250 100% cường hóa thành công vũ khí +5 lên +6
!mua 85 Cường hóa Bùa hoàng ngọc (trang bị) 150 100% cường hóa thành công trang bị +5 lên +6
!mua 86 Cường hóa Bùa thủy tinh (vũ khí) 700 Khi cường hóa vũ khí thành công có tỉ lệ tăng cấp từ 1-3
!mua 87 Cường hóa Bùa thủy tinh (trang bị) 400 Khi cường hóa trang bị thành công có tỉ lệ tăng cấp từ 1-3
!mua 88 Pet - thần thú Bạch long chỉ thêu (7 ngày) 200 Tác dung +3 khí công, +20% exp trong 7 ngày
!mua 89 Pet - thần thú Hắc long chỉ thêu (7 ngày) 200 Tác dung +5 dame, +10% clvc, +10% def, +500HP trong 7 ngày
!mua 90 Pet - thần thú Yêu hóa ma võ (Gây cổ vũ) 100 +40 dame, +40 def, +300HP, +5% clvc, +10% exp
!mua 91 Pet - thần thú Yêu hóa ma võ (Hải sản) 80 +30 dame, +30 def, +3% clvc, +5% exp, hút hồn +5%
!mua 92 Đạo cụ Máu siêu thị (Siêu Lớn) 70 Chứa 900.000 đơn vị máu
!mua 93 Đạo cụ Sâm siêu thị (Siêu Lớn) 100 Chứa 900.000 đơn vị sâm
!mua 95 Thời trang Bùa thuẫn giáp thần thú 500 Bùa chú đặc biệt có thể thay đổi hình dáng của thần thú. Thần thú Lam Lang không thể sử dụng
!mua 96 Đạo cụ Treo Shop Offline 5 Dùng để treo shoo off-line tại kenh 1 , map HBP.(Đẳng nhập lại tại kênh 1)
!mua 97 Thời trang Bùa ngọc bích 300 Lưu giữ cấp cường hóa của thần thú khi tiến hóa.
!mua 98 Cường hóa Bùa may mắn Thần Thú 300 Sử dụng sẽ nhân 2 tỷ lệ may mắn khi cường hóa thần thú. Không có tác dụng với nâng thần thú bậc 3 trở lên
!mua 99 Pet - thần thú Giải thạch phù 150 Giúp hủy bỏ ngọc hợp thành đã hợp vào vật phẩm lần cuối
!mua 100 Pet - thần thú Bùa thiên tôn 650 Khi hợp thành thuộc tính vũ khí thành công, ngẫu nhiên thuộc tính tăng +1 ~ +3 nhấn phím phải chuột thì có thể sử dụng (chỉ có vũ khí mới có thể sử dụng được)
!mua 101 Pet - thần thú Bùa nhiệt địa 450 Khi hợp thành thuộc tính áo thành công, ngẫu nhiên thuộc tính tăng +1 ~ +3 nhấn phím phải chuột thì có thể sử dụng (chỉ có áo mới có thể sử dụng được)
!mua 102 Tăng sức mạnh Mèo tài phú 1000 Búp bê mèo may mắn. Xác suất nhận được vật phẩm +20%, Tiền +40%, Exp 20%, HP +100 trong 10 giờ (sử dụng 1 lần)
!mua 231 Tăng sức mạnh Chí tôn hỏa dương đơn (12)  4000 Đạo cụ đặc biệt, trong 2 giờ tăng lực công kích 15%, sức phòng ngự 15%, sinh lực 1000, điểm kinh nghiệm 40%, lực công kích võ công 10%, sức phòng ngự võ công 10% (Dùng được: 12 lần)
!mua 234 Pet - thần thú Vé VIP MEM 25000 Vé vào map Tuyệt Tình Cốc trong 1 giờ. Tỉ lệ drop là 100% (đánh 1 con quái drop 1 món đồ)
!mua 235 Tăng sức mạnh Linh hồn thạch [Thanh long] 500 Đánh thức sự kỳ ảo của Thanh long cho vũ khí và trang bị. Bao trùm ánh sáng xanh lam.
!mua 236 Tăng sức mạnh Linh hồn thạch [Bạch hổ] 500 Đánh thức sự kỳ ảo của Bạch hổ cho vũ khí và trang bị. Bao trùm ánh sáng vàng.
!mua 237 Tăng sức mạnh Linh hồn thạch [Chu tước] 500 Đánh thức sự kỳ ảo của Chu tước cho vũ khí và trang bị. Bao trùm ánh sáng lửa đỏ.
!mua 238 Tăng sức mạnh Linh hồn thạch [Huyền vũ] 500 Đánh thức sự kỳ ảo của Huyền vũ cho vũ khí và trang bị. Bao trùm ánh sáng xanh lá.
!mua 239 Tăng sức mạnh Long Lân Hộ Thể Đan (12) 1000 Phòng thủ+20%, ULPT+10%, đánh trúng +20, né tránh+20, HP+500, EXP+20%, thời hạn 2h (Giờ Online) (Dùng được: 12 lần)
!mua 240 Tăng sức mạnh Đại chiến thần đan 200 Trong 1 giờ ,phòng ngự 10%, công kích 10%, CLVC 5%, phòng ngự võ công 10%,giảm sát thương 30 điểm , tăng 700HP.
!mua 241 Tăng sức mạnh Huyền Vũ Hoàn 100 Có tác dụng của Hộ tâm đơn(40%), Ngũ sắc, Tiên duyên đơn, trong 1h
!mua 242 Tăng sức mạnh Bảo Ngữ 100 Trong 1 giờ +300 HP tất cả Khí công + 1 (SL.1)
!mua 243 Tăng sức mạnh Thịnh Tâm Chay 1000 KC+2 Clvc 10%, né 5%, HP+10 trong 2h SL:(12)
!mua 244 Tăng sức mạnh Hình phù 1300 Có tác dụng + 20% kinh nghiệm và 300 Hp trong 7 ngày
!mua 245 Tăng sức mạnh Yêu hóa giáp phù [Thanh long] 200 Dùng để thay đổi hiệu ứng Tứ Linh của trang bị sang Thanh long. Trang bị phải có sẵn tứ linh khác. Và có một linh hồn thạch của Thanh long trong túi.
!mua 246 Tăng sức mạnh Yêu hóa giáp phù [Bạch hổ] 200 Dùng để thay đổi hiệu ứng Tứ Linh của trang bị sang Bạch hổ. Trang bị phải có sẵn tứ linh khác. Và có một linh hồn thạch của Bạch hổ trong túi.
!mua 247 Tăng sức mạnh Yêu hóa giáp phù [Chu tước] 200 Dùng để thay đổi hiệu ứng Tứ Linh của trang bị sang Chu tước. Trang bị phải có sẵn tứ linh khác. Và có một linh hồn thạch của Chu tước trong túi.
!mua 248 Tăng sức mạnh Yêu hóa giáp phù [Huyền vũ] 200 Dùng để thay đổi hiệu ứng Tứ Linh của trang bị sang Huyền vũ. Trang bị phải có sẵn tứ linh khác. Và có một linh hồn thạch của Huyền vũ trong túi.
!mua 249 Tăng sức mạnh Yêu hóa võ phù [Thanh long] 200 Dùng để thay đổi hiệu ứng Tứ Linh của vũ khí sang Thanh long. Vũ khí phải có sẵn tứ linh khác. Và có một linh hồn thạch của Thanh long trong túi.
!mua 250 Tăng sức mạnh Yêu hóa võ phù [Bạch hổ] 200 Dùng để thay đổi hiệu ứng Tứ Linh của vũ khí sang Bạch hổ. Vũ khí phải có sẵn tứ linh khác. Và có một linh hồn thạch của Bạch hổ trong túi.
!mua 251 Tăng sức mạnh Yêu hóa võ phù [Chu tước] 200 Dùng để thay đổi hiệu ứng Tứ Linh của vũ khí sang Chu tước. Vũ khí phải có sẵn tứ linh khác. Và có một linh hồn thạch của Chu tước trong túi.
!mua 252 Tăng sức mạnh Yêu hóa võ phù [Huyền vũ] 200 Dùng để thay đổi hiệu ứng Tứ Linh của vũ khí sang Huyền vũ. Vũ khí phải có sẵn tứ linh khác. Và có một linh hồn thạch của Huyền vũ trong túi.
!mua 253 Tăng sức mạnh Nghịch chiến cuồng đan(12) 1000 Công kích +20%, CLVC+15%, chính xác+20, né tránh+20, khí công+2, thời hạn 2h (Giờ Online) (Dùng được: 12 lần)
!mua 254 Pet - thần thú Bùa Thúy Ngọc (Chân) (Trang Bị) 800 Khi cường hóa trang bị thất bại, giá trị cường hóa bị trừ -2.Mọi chỉ số hợp thành và thuộc tính được bảo lưu. Nhấn chuột phải thì có thể sử dụng.(Dành cho trang bị 12x trở lên và phải cộng 10 lên)
!mua 255 Pet - thần thú Bùa Thúy Ngọc (Chân) (Vũ Khí) 800 Khi cường hóa vũ khí thất bại, giá trị cường hóa bị trừ -2.Mọi chỉ số hợp thành và thuộc tính được bảo lưu. Nhấn chuột phải thì có thể sử dụng.(Dành cho vũ khí 12x trở lên và phải cộng 10 lên)
!mua 256 Đạo cụ Thần thụ tâm pháp chân ấn 1200 "Thần thụ tâm pháp" [võ huân xanh lá] khi công +2,+ 500 công kích, +300 phòng thủ quái (không có tác dụng với pk) - Thời hạn: 30 ngày
!mua 257 Pet - thần thú Pill Uỷ thác 999999 Sử dụng đứng tại huyền bột phái mõi 5 giây sẽ được tăng exp online/offline treo shop vẫn tác dụng.
!mua 258 Tăng sức mạnh Pill kết hộp Áo choàng[Chan-2] 5000 Tất cả khí + 3,Kinh nghiệm 20%,Tấn công vũ khí 5%,Sát thương clvc 10%,Phòng thủ 10%,HP +500 MP +300 (30 ngày)
!mua 259 Cường hóa Bùa Phẩm chất 100 PVP +25% May mắn khi cường hóa phẩm chất tại NPC Sơn Bích thất bại sẽ giữ lại Vật phẩm.
!mua 260 Tăng sức mạnh Tơ nhện vàng 800 Cuộn chỉ có sức mạnh phi thường <br> Nguyên liệu dùng để phẩm chất vào trang phục và cải thiện tính năng của trang bị [ khá tốt] - [Cao Cấp].
!mua 261 Tăng sức mạnh Thuỷ ngọc kim thạch 800 Hòn đá có sức mạnh phi thường <br> Nguyên liệu dùng để phẩm chất mài vũ khí và cải thiện tính năng của vũ khí [ khá tốt] - [Cao Cấp].
!mua 262 Tăng sức mạnh Hoa Mẫu nguyệt Đơn 1200 Hòn đá giúp Thăng cấp PET. Mỗi lần lên 1 cấp (có thể thất bại). Dùng tối đa đến cấp 6. Gia tăng sức mạnh thuộc tính pet)
!mua 264 Đạo cụ Cửu chuyển đơn (vô song) 500 Mỗi khi sử dụng sẽ tăng sinh mệnh lên mức tối đa. Hao hụt được tính dựa vào tỷ lệ sinh mệnh bị mất của nhân vật. Lượng hồi phục 100.000 %
!mua 265 Đạo cụ Thiên niên tuyết sâm (vô song) 700 Mỗi khi sử dụng sẽ tăng nôi công lên mức tối đa. Hao hụt được tính dựa vào tỷ lệ nội công bị mất của nhân vật. Lượng hồi phục 100.000 %
!mua 266 Thời trang Thuốc nhuộm tóc 200 Đổi màu tóc nhân vật
!mua 268 Pet - thần thú Hảo Vận Phù (50%) Event 75 Dùng để tăng tỉ lệ ra đồ cao cấp từ Rương Thiên Ma. Sử dụng: để trong túi đồ khi mở Rương Thiên Ma
!mua 293 Thời trang Bùa may mắn Thần Thú (Siêu Cấp) 500 Sử dụng sẽ nhân 3 tỷ lệ may mắn khi cường hóa thần thú. Chỉ có tác dụng từ thần thú bậc 3. Có tác dụng khi nâng từ bậc 3 trở lên.
!mua 294 Đạo cụ Hộp quà may mắn (Vàng) 200 Chứa đựng nhiều phần quà giá trị. Có tỉ lệ 80% ra quà giá trị hơn 200@.
!mua 295 Thời trang Noel Xanh (Nữ) 500 Áo choàng Giáng Sinh Thần Địa
!mua 296 Thời trang Noel Tím (Nữ) 500 Áo choàng Giáng Sinh Thần Địa
!mua 297 Thời trang Noel Xanh Lá (Nữ) 500 Áo choàng Giáng Sinh Thần Địa
!mua 298 Thời trang Noel Vàng (Nữ) 500 Áo choàng Giáng Sinh Thần Địa
!mua 299 Thời trang Trang phục Santa (Nữ) 550 Áo choàng Giáng Sinh Thần Địa
!mua 300 Thời trang Tuần lộc đáng yêu (Nữ) 700 Áo choàng Giáng Sinh Thần Địa
!mua 301 Thời trang Noel Xanh (Nam) 500 Áo choàng Giáng Sinh Thần Địa
!mua 302 Thời trang Noel Tím (Nam) 500 Áo choàng Giáng Sinh Thần Địa
!mua 303 Thời trang Noel Xanh Lá (Nam) 500 Áo choàng Giáng Sinh Thần Địa
!mua 304 Thời trang Noel Vàng (Nam) 500 Áo choàng Giáng Sinh Thần Địa
!mua 305 Thời trang Trang phục Santa (Nam) 550 Áo choàng Giáng Sinh Thần Địa
!mua 306 Thời trang Tuần lộc đáng yêu (Nam) 700 Áo choàng Giáng Sinh Thần Địa
!mua 307 Thời trang Trứng Thanh Lang 350 Mở ra nhận pet Thanh Lang
!mua 308 Thời trang Trứng Hồng Lang 350 Mở ra nhận pet Hồng Lang
!mua 309 Thời trang Trứng Kim Lang 350 Mở ra nhận pet Kim Lang
!mua 310 Thời trang Trứng Ngân Lang 350 Mở ra nhận pet Ngân Lang
!mua 311 Tăng sức mạnh Joker (Nam)(Thần ) 500
!mua 312 Tăng sức mạnh Hậu Duệ Mặt Trời (Nam)(Thần ) 500
!mua 313 Tăng sức mạnh Cầu Thủ Bóng Bầu Dục (Nam)[Thần] 500
!mua 314 Tăng sức mạnh Kỳ Lữ Giáp (Nam)[Thần] 500
!mua 315 Tăng sức mạnh Trang Phục Kỵ Sĩ(Nam)[Thần] 500
!mua 316 Tăng sức mạnh Xuân Y (Nam)[Thần] 500
!mua 317 Tăng sức mạnh Hiệp Sĩ (Nam)[Thần] 500
!mua 318 Tăng sức mạnh Chiến Thần Lữ Phụng Tiên (Nam)[Thần] 500
!mua 319 Tăng sức mạnh Thần Anubis (Nam)[Thần] 500
!mua 320 Tăng sức mạnh Vest xanh trẻ trung(Nam)[Thần] 500
!mua 321 Tăng sức mạnh Áo Choàng Cao Bồi [Nữ] 500
!mua 322 Tăng sức mạnh Hoàng Nguyệt Anh [Nữ] 500
!mua 323 Tăng sức mạnh Phù Thủy HaLoween [Nữ] 500
!mua 324 Tăng sức mạnh Thiên Thần [Nữ] 500
!mua 325 Tăng sức mạnh La Phê Phong [Chân/Nữ] 500
!mua 326 Tăng sức mạnh Sô cô la Ngọt Ngào[Chân/Nữ] 500
!mua 327 Tăng sức mạnh Áo Choàng Sở Sở [Chân/Nữ] 500
!mua 328 Tăng sức mạnh Thời Trang bóng Chày [Thần/Nữ] 500
!mua 329 Tăng sức mạnh Trang phục cánh Thiên Thần [Thần/Nữ] 500
!mua 330 Tăng sức mạnh Chiến Tướng Yi Sun-shin [Thần/Nữ] 500
Danh sách vật phẩm Coin
Lệnh Phân loại Tên vật phẩm Icon Coin Thông tin vật phẩm
Lệnh Phân loại Tên vật phẩm Icon Coin Thông tin vật phẩm
Đạo cụ Rương thời phong (30 ngày) 300 Mở rộng túi đồ thời hạn 30 ngày. Sau khi mua sẽ tự động sử dụng. Không thể giao dịch
Cường hóa Phúc vận phù (15%) 75 Làm tăng tỷ lệ thành công lên 15%
Cường hóa Phúc vận phù (25%) 150 Làm tăng tỷ lệ thành công lên 25%
Cường hóa Sức Phẩm Kỹ Thuật Phù (sơ cấp) 9999999 Trang sức cấp 60 trở lên khi gia công lần đầu tiên thì.xác xuất thành công là 100%.(nhưng từ cấp 2 trở lên thì không thể sử dụng)
Cường hóa Sức Phẩm Kỹ Thuật Phù (cao cấp) 1000 Trang sức cấp 60 trở lên khi gia công thành công.Thì ngẫu nhiên tăng 1 ~ 3 cấp.Khi thất bại thì đẳng cấp gia công trang sức bị giảm xuống 0,Nhưng trang sức không biến mất.
Tăng sức mạnh Chí Tôn Phù (30 Ngày) 1000 Tăng 5% cường hóa và 5% hợp thành.Có tác dụng hồi sinh tại chỗ khi bị quái vật tấn công,Khi chết không bị mát điểm kinh nghiệm.
Tăng sức mạnh Bạch Long Chỉ Thêu (24 giờ) 100 Tất cả khí công +3, tăng 20% kinh nghiệm
Tăng sức mạnh Hắc Long Chỉ Thêu (24 giờ) 100 Tăng 5% tấn công vũ khí, 10% kỹ năng sát thương,10% phòng thủ, 500 Hp, 300 Mp
Tăng sức mạnh Hiệu ứng áo choàng [Đấu] [Phẫn nộ] 600 Tấn công +5%, Sát thương võ công +10%, phòng thủ +10%, sinh mệnh +500, Nội công +300<br>Thời gian : 1 tháng
Tăng sức mạnh Hiệu ứng áo choàng [Nhiệt] [Hộ thể] 500 Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm +20%<br>Thời gian : 1 tháng
Tăng sức mạnh Hiệu ứng áo choàng [Chân] [Hỗn nguyên] 900 Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm +20%,Tấn công +5%, Sát thương võ công +10%, phòng thủ +10%, sinh mệnh +500, Nội công +300<br>Thời gian : 1 tháng
Tăng sức mạnh Hiệu ứng áo choàng [Thần] [Kỳ duyên] 500 Xác xuất nhận tiền +50%, may mắn cường hoá hợp thành +5%<br>Thời gian : 1 tháng
Tăng sức mạnh Yêu Hóa Ma Võ (Tươi sống)(đ.biệt) 120 Tăng 40 điểm lực công kích, sức phòng ngự +40, lực công kích võ công 5%,điểm kinh nghiệm 10%, lực hút hồn tăng 10% trong 24 giờ
Cường hóa Bùa thúy ngọc (vũ khí) 600 Item này dùng để cường hóa vũ khí , nếu thất bại sẽ bị giảm cường hóa 2 mà không mất vật phẩm.
Cường hóa Bùa thúy ngọc (phòng ngự) 300 Item này dùng để cường hóa trang bị, nếu thất bại sẽ bị giảm cường hóa 2 mà không mất vật phẩm.
Tăng sức mạnh Chí tôn hoàn 75 Trong 1 giờ, tăng 11% tấn công, 13% phòng thủ, 13% công lực võ công, 11% phòng ngự võ công, 500 sinh lực
Pet - thần thú Trứng thú cưng (Heaven pet) 600 Đặt nó vào trong lòng ấp thú cưng để ấp. Không thể giao dịch / vứt bỏ / mua bán
Tăng sức mạnh Bồi nguyên đơn (Trung) 10 HP +500 trong 1 giờ
Tăng sức mạnh Thái cực thần đơn 30 Tăng 15% dame, 15% def, 300 hp trong 4 giờ
Tăng sức mạnh Tiên dược vô phòng hoàn 20 +10% uy lực phòng thủ trong 1 giờ
Tăng sức mạnh Sâm ngàn năm 700 Tẩy toàn bộ khí công đã học
Pet - thần thú Lồng ấp Thần thú siêu tốc 200 Giảm thời gian ấy thần thú
Cường hóa Kim cang phù 200 Bảo toàn vũ khí khi cường hóa thất bại
Cường hóa Hàn ngọc phù 150 Bảo toàn trang bị khi cường hóa thất bại
Cường hóa Bùa hoàng ngọc (vũ khí) 250 100% cường hóa thành công vũ khí +5 lên +6
Cường hóa Bùa hoàng ngọc (trang bị) 150 100% cường hóa thành công trang bị +5 lên +6
Cường hóa Bùa thủy tinh (vũ khí) 800 Khi cường hóa vũ khí thành công có tỉ lệ tăng cấp từ 1-3
Cường hóa Bùa thủy tinh (trang bị) 500 Khi cường hóa trang bị thành công có tỉ lệ tăng cấp từ 1-3
Tăng sức mạnh Bạch long chỉ thêu (7 ngày) 200 +3 khí công, +20% exp trong 7 ngày
Tăng sức mạnh Hắc long chỉ thêu (7 ngày) 200 +5 dame, +10% clvc, +10% def, +500HP trong 7 ngày
Tăng sức mạnh Yêu hóa ma võ (Gây cổ vũ) 100 +40 dame, +40 def, +300HP, +5% clvc, +10% exp
Tăng sức mạnh Yêu hóa ma võ (Hải sản) 80 +30 dame, +30 def, +3% clvc, +5% exp, hút hồn +5%
Pet - thần thú Bùa ngọc bích 300 Lưu giữ cấp cường hóa của thần thú khi tiến hóa.
Pet - thần thú Bùa may mắn 300 Sử dụng sẽ nhân 2 tỷ lệ may mắn khi cường hóa thần thú
Cường hóa Bùa thiên tôn 750 Khi hợp thành thuộc tính vũ khí thành công, ngẫu nhiên thuộc tính tăng +1 ~ +3 nhấn phím phải chuột thì có thể sử dụng (chỉ có vũ khí mới có thể sử dụng được)
Tăng sức mạnh Mèo tài phú 999999 Búp bê mèo may mắn. Xác suất nhận được vật phẩm +20%, Tiền +40%, Exp 20%, HP +100 trong 2 giờ (sử dụng 1 lần)
Tăng sức mạnh Xích Long Chỉ Thêu (24 giờ - khóa) 100 Tất cả khí công +3, tăng 20% kinh nghiệm, 5% tấn công vũ khí, 10% kỹ năng sát thương, 10% phòng thủ, 500 HP, 300 MP
Thời trang Tùng Lâm Yêu Tinh - Nam 600 Cùng với Tiên trong tháng Năm Xanh
Thời trang Tùng Lâm Yêu Tinh - Nữ 600 Cùng với Tiên trong tháng Năm Xanh
Đạo cụ Chìa khóa hộp quà Thần Địa 50 Dùng để mở hộp quà Thần Địa
Tăng sức mạnh Thiên Tâm Đơn (80%) - 24h 500 Tăng 80% điểm kinh nghiệm trong 24h
Tăng sức mạnh Hộ Tâm Đơn (100%) - 24h 500000 Tăng 100% điểm kinh nghiệm trong 24h
Cường hóa Bùa Thúy Ngọc (Chân) (Trang Bị) 800 Khi cường hóa trang bị thất bại, giá trị cường hóa bị trừ -2. Mọi chỉ số hợp thành và thuộc tính được bảo lưu. Nhấn chuột phải thì có thể sử dụng.(Dành cho trang bị 12x trở lên và phải cộng 10 lên)
Cường hóa Bùa Thúy Ngọc (Chân) (Vũ Khí) 800 Khi cường hóa vũ khí thất bại, giá trị cường hóa bị trừ -2. Mọi chỉ số hợp thành và thuộc tính được bảo lưu. Nhấn chuột phải thì có thể sử dụng.(Dành cho vũ khí 12x trở lên và phải cộng 10 lên)
Đạo cụ Hộp quà may mắn (Vàng) 300 Chứa đựng nhiều phần quà giá trị. Có tỉ lệ 80% ra quà giá trị hơn 200@.